alt=

Beste hondeneigenaar,

Op dit moment verschijnen er veel verontrustende berichten op internet over het antivlooien- en antitekenmiddel Bravecto. Het zou acuut leverfalen veroorzaken en er zou een hond door het gebruik van dit middel overleden zijn. Wij krijgen momenteel dan ook veel vragen over de veiligheid van dit product. Via deze weg willen wij u op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken.

Bravecto is een product dat sinds een paar jaar te verkrijgen is. En zoals altijd bij de introductie van een nieuw product, gaan er dan verhalen de ronde over de nadelige en/of zelfs dodelijke gevolgen van het gebruik ervan. Zo zou ook nu een hond overleden zijn ten gevolge van het gebruik van Bravecto. Echter bij deze overleden hond, is er geen verder onderzoek gedaan naar zowel de gezondheid van de hond (en dan mn. de leverfunctie) voorafgaande aan het gebruik van het middel, als na het overlijden. Zes weken na toediening van het middel is de hond ziek geworden, dus er kan intussen heel veel zijn gebeurd. Er is na het overlijden geen autopsie verricht, waardoor de samenhang met Bravecto achteraf ook niet is aan te tonen. Er is geen bewijs dat het plotselinge leverfalen van de hond daadwerkelijk door de Bravecto komt. Leverfalen zonder aantoonbare oorzaak komen wij sowieso af en toe tegen bij honden, ook toen Bravecto nog niet op de markt was.

Als een dier op jonge leeftijd plotseling sterft door acuut leverfalen, is het logisch om daar een oorzaak voor aan te willen wijzen. En als je dan Bravecto toegediend hebt, dan lijkt dat de boosdoener.

In officiële studies blijkt dat Bravecto een erg veilig product is, zelfs veiliger dan menig ander product. Ook onze ervaringen ermee binnen onze eigen praktijk zijn positief. De enige meldingen die we hebben gekregen van klanten die het gebruikt hebben bij hun hond, waren van milde aard: een enkele maal kan het braken veroorzaken. Vooralsnog gaan we van de officiële cijfers uit en moeten we concluderen dat het een veilig product is. Het staat natuurlijk buiten kijf dat we alle ontwikkelingen nauwlettend volgen. Zodra er enige twijfel is over de veiligheid over het product dan treffen we natuurlijk direct maatregelen en communiceren dat naar onze klanten. Maar nogmaals: vooralsnog gaan we er van uit dat het juist een erg veilig product is.

Mocht u zich toch zorgen blijven maken over de gezondheid van uw hond na gebruik van Bravecto, dan mag u natuurlijk altijd een afspraak maken om de leverwaarden in het bloed te testen. Wij zien daar zelf eigenlijk geen noodzaak toe. Mocht u liever een ander product willen gebruiken dat zich niet via de bloedbaan verspreidt, dan bieden wij goede alternatieven. Vraag ernaar bij onze paraveterair-assistentes.

De 10 pluspunten
van PlusDierenklinieken
op een rij lees meer...
Plus vaste klanten voordeel.
U krijgt voorrang bij spoed, aantrekkelijke korting op
veel van onze diensten, programma's en dierenvoeding lees meer...
Nieuwsbrief ?

Meer informatie?
bel 075 617 39 11 of
info@plusdierenklinieken.nl

Online afspraak maken?
Klik hier


Privacy statement